Mckenzie, Maitland, Mulligan

Manuele therapie volgens McKenzie, Maitland of Mulligan.

Drie verschillende manieren om manuele therapie toe te passen. Afhankelijk van uw situatie bekijken we wat de beste methode is om bij u toe te passen.

De McKenziemethode is de Mechanische Diagnose en Therapie, ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland. Deze unieke methode richt zich op de behandeling van nek-en lage rugklachten.

Het Maitland-Concept is een nationaal en internationaal erkende en toegepaste richting binnen de manuele therapie. Dit concept wordt vooral gekenmerkt door een klinische benadering van de klacht(en).

Brian Mulligan doet met zijn eigen concept pas vanaf de vroege jaren '90 internationaal van zich spreken. De door Mulligan gebruikte mobilisatie/translatie dient uitsluitend om het gewricht passief in de correcte pijnvrije uitgangspositie te brengen en te houden.

Maak een afspraak!

 

Judith Tulkens werkt met McKenzie, Maitland en/of Mulligan bij Fysioss.

McKenzie

De McKenziemethode is de Mechanische Diagnose en Therapie, ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland. Deze unieke methode richt zich op de behandeling van nek-en lage rugklachten.

Er worden twee oorzaken gezien in het ontstaan van nek en lage rugklachten: veel zitten en werken met een gebogen nek/rug en veel bukken. De McKenzie therapeut stelt na een uitgebreid onderzoek vast welke oefeningen en adviezen voor het dagelijks leven u gegeven kunnen worden zodat u zelfstandig thuis kunt werken aan uw herstel.

Doel van deze benaderingswijze is u onafhankelijk van therapie en fysiotherapeut te maken, en de kans op terugkeer van uw klachten aanzienlijk te verkleinen. Uw zelfwerkzaamheid staat hierbij centraal. De McKenzietherapie is grotendeels "hands off" voor de therapeut. Slechts als u het niet meer alleen kan, zal de therapeut gerichte therapeutische technieken gebruiken. De fysiotherapeut heeft voor het grootste deel een begeleidende rol.

De McKenzie methode is een logische methode die uw klachten snel en effectief kan evalueren.

Voor meer informatie zie: www.mckenzie.nl

Maitland

Het Maitland-Concept is een nationaal en internationaal erkende en toegepaste richting binnen de manuele therapie. Dit concept wordt vooral gekenmerkt door een klinische benadering van de klacht(en). Dit wil niet zeggen dat de theorie niet belangrijk is. Theorie kan echter nooit belangrijker zijn dan objectieve en subjectieve bevindingen die de behandelaar in staat stellen, te bepalen of de behandeltechnieken symptoomvermijdend of juist symptoomreproducerend moeten zijn. Zo is de therapeut in staat de effectiviteit van de behandeling steeds te evalueren.

Het Maitland-Concept is toepasbaar bij functiestoornissen en pijnklachten van de wervelkolom, de perifere gewrichten en het kaakgewricht. Bij instabiliteit van een gewricht of een segment wordt de behandeling gecombineerd met stabiliserende oefentherapie. Bij hypomobiliteit wordt de behandeling zoveel mogelijk gecombineerd met zelfmobiliserende oefeningen.Het Maitland-Concept is 'open-minded'. Het is geen starre verzameling techniekjes; nieuwe ontwikkelingen worden steeds geïntegreerd in het concept.

Mulligan

Sinds de jaren '90 zijn de fysiotherapie en manuele therapie in Nederland door vele invloeden van buitenaf verrijkt met nieuwe kennis en inzichten op het gebied van onderzoeken en behandelen. Veel hiervan kwam uit Australie en Nieuw Zeeland waar door pioniers nieuwe concepten werden ontwikkeld voor het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat. Brian Mulligan lijkt een laatbloeier, omdat hij met zijn eigen concept eigenlijk pas vanaf de vroege jaren '90 internationaal van zich doet spreken. Mulligan's behandelmethode onderscheidt zich op 2 punten in belangrijke mate van veel andere behandelconcepten.

  1. Zijn technieken kunnen, indien geindiceerd,100% pijnvrij worden toegepast.
  2. De patiënt heeft tijdens het uitvoeren van de technieken een duidelijk aktieve rol.

De door Mulligan gebruikte mobilisatie/translatie dient uitsluitend om het gewricht passief in de correcte pijnvrije uitgangspositie te brengen en te houden. De hiervoor benodigde kracht blijkt maar klein en hij benoemt deze handeling in zijn theorie als het corrigeren van de "positional fault". Vanuit de nu pijnvrije uitgangshouding wordt de patiënt uitgenodigd het gewricht actief (en uiteraard eveneens zonder pijn) in de vooraf beperkte richting te bewegen onder handhaving van de corrigerende translatie. Met deze aanpak blijken gewrichten met een disfunctie plotseling in staat hun verloren mobiliteit binnen minuten en zonder het aanwenden van veel kracht terug te krijgen. Deze gouden formule voor het oplossen van veel perifere gewrichtsklachten is nu wereldwijd bekend als "Mobilisation with movement"(MWM). Voor een optimaal en blijvend eindresultaat moet de techniek een aantal malen worden herhaald. Door het pijnvrij herhalen van de probleembeweging wordt volgens Mulligan de "memory-functie" van het gewricht opnieuw geactiveerd.

Voor meer informatie zie: www.mulliganconcept.nl