Tarieven

Tarieven

Onderstaand vindt u de meeste van onze tarieven. Staat uw behandeling er niet bij? Neem dan even contact met ons op.

Maak een afspraak!    

Tarieven fysiotherapie vanaf 01-01-2019

Zitting fysiotherapie € 33,00

 • Zitting oedeemtherapie € 46,00
 • Zitting manuele therapie € 42,00
 • Toeslag voor uitbehandeling € 16,00
 • Inrichtingstoeslag € 10,00
 • Eenmalige fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00
 • Eenvoudige, korte rapporten € 55,50
 • Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 60,00

Let op: De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn 75%  (exclusief 21% btw) van het tarief van de betreffende behandeling.

Niet vermelde behandelingen prijs op aanvraag.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.