Kwaliteit

 

 

Kwaliteit

De praktijk streeft een hoog niveau van kwaliteit na. Sinds 07-12-2011 is onze praktijk voor fysiotherapie en haar verbijzonderingen HKZ ISO 9001 gecertificeerd (meer informatie kunt u vinden op www.hkz.nl). Met dit keurmerk voldoen wij aan de meest recente kwaliteitseisen. Wij investeren continue om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden en te verbeteren.

Kwaliteitsregisters

Onze praktijk is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). En al onze fysiotherapeuten zijn in het Centraal Kwaliteitsregister van KNGF geregistreerd. Deze registers stellen tevens eisen aan de deskundigheid en deskundigheidsbevordering van de therapeuten. Onze therapeuten zijn dan ook geschoold naar de laatste inzichten.

De praktijk hecht er veel waarde aan u voldoende en uitgebreid te informeren.