Huisregels

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen, met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onze huisregels:

 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let er dan op dat u geen waardevolle spullen achterlaat.
 • In de praktijk is het goed gebruik dat mindervalide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
 • Parkeer uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Houd de oprit van de praktijk vrij voor taxi’s.
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 •  In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.